Uw toestemming

Het verstrekken van persoonlijke gegevens is volledig vrijwillig. U bent onder geen enkele wet verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken.

De 8 rechten voor EU-burgers

Het recht om geïnformeerd te worden

Individuen hebben het recht om geïnformeerd te worden over de verzameling en het gebruik van hun persoonsgegevens. De GDPR eist transparante en eenvoudig te begrijpen rapportering over bv. de doeleinden van de verwerking, de duur van de bijhoudperiodes en met wie de gegevens zullen worden gedeeld.

Het recht van toegang

Individuen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens en informatie over hoe ze worden gebruikt, door wie, hoelang ze worden bijgehouden, waar ze werden verkregen, enz.

Het recht op verbetering

Individuen kunnen onnauwkeurige persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen.

Het recht op beperkte verwerking

Individuen hebben het recht om de tijdelijke beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens te vragen, bv. in het geval van een geschil.

Het recht op de overdraagbaarheid van gegevens

Individuen hebben het recht om hun persoonsgegevens op te vragen en opnieuw te gebruiken voor hun eigen doeleinden in verschillende diensten. Hierdoor kunnen ze persoonsgegevens gemakkelijk verplaatsen, kopiëren of overbrengen van de ene IT-omgeving naar een andere op een veilige en zekere manier, zonder belemmering van hun bruikbaarheid.

Het recht op verzet

Individuen kunnen zich verzetten tegen het gebruik van hun gegevens voor direct marketing-doeleinden of voor marketingprofielen.

Het recht verbonden met automatische besluitvorming

Individuen hebben het recht niet te worden blootgesteld aan beslissingen die uitsluitend het resultaat zijn van geautomatiseerde processen zonder menselijke inmenging, en die juridische gevolgen hebben of een aanzienlijke invloed op het individu.

Het recht om te worden vergeten

Individuen hebben het recht om hun persoonsgegevens te laten wissen. Wettelijke redenen zijn: ongeoorloofde verwerking, verwerking die niet overeenstemt met het opgegeven doel, intrekking van toestemming, bezwaar tegen het gebruik voor direct marketing-doelstellingen.

Welke Gegevens verzamelen wij?

We verzamelen informatie die u invult in registratieformulieren, contactformulieren, waaronder uw volledige naam, adres, contactgegevens en e-mailadres.

We verzamelen ook geaggregeerde gegevens van derden, zoals sociale-mediasites en andere diensten die we gebruiken.

We verzamelen ook de informatie die u ons verstrekt via e-mails of andere communicatie.

We verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt, zoals de pagina’s die u hebt bekeken, de links waarop u hebt geklikt, de websites die u naar ons hebben verwezen, uw apparaat type, schermresolutie en browser.

Hoe gebruiken wij de gegevens?

We kunnen u meldingen sturen over de onze website. We kunnen u ook onze nieuwsbrief sturen, die u op elk moment kunt afmelden voor deze service door op de knop “unsubscribe” te klikken onderaan.

We kunnen u extra informatie sturen wanneer u hierom vraagt.

We kunnen onderzoek doen naar de demografische gegevens, interesses en gedrag van onze gebruikers op basis van persoonlijke gegevens en andere informatie die we verzamelen.

We kunnen ook gebruikersstatistieken bekendmaken aan derden, inclusief maar niet beperkt tot, huidige en toekomstige zakenpartners en andere derden voor andere doeleinden.

Met wie delen wij gegevens?

Third-Parties

Als onderdeel van deze website maken wij gebruik van externe serviceproviders die mogelijk toegang hebben tot persoonlijke gegevens:

We kunnen Facebook Messenger gebruiken om met onze gebruikers te communiceren; elke interactie wordt vastgelegd in Facebook Messenger.

We gebruiken MailChimp om promotionele en mails naar onze gebruikers te sturen.

We gebruiken Mailchimp voor het opslaan van onze mail lijsten.

We gebruiken Google Analytics om marketingdoelen te analyseren en om verschillende databronnen samen te integreren

Use Of Cookies

Kinderen

We zullen niet bewust gegevens verzamelen van kinderen onder de 16 jaar. Als u reden heeft om aan te nemen dat een kind jonger dan 16 jaar ons hun persoonlijke gegevens heeft voorzien, neem dan contact met ons op en wij zullen handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet.

Contact

Voor meer vragen over ons privacybeleid kan u een mail sturen naar yarne@volkskunstgroep.org